Citaat uit website van Rijksgebouwendienst
 
Building Information Modelling (BIM)

BIM wordt internationaal meestal begrepen als Building Information Model, of -Modelling en wordt in het Nederlands vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model. Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. In de afgelopen jaren zijn bouwbedrijven, ontwerpbureaus en andere partijen in de branche in toenemende mate gebruik gaan maken van BIM.

Uniforme informatie

Voor de Rijksgebouwendienst vloeit het belang van BIM in de eerste plaats voort uit de behoefte aan concrete, betrouwbare en uniforme informatie over de gebouwenvoorraad, niet alleen in het kader van contractmanagement en vastgoedmanagement, maar ook ten behoeve van kwaliteitsmanagement en verantwoording op voorraadniveau. De toepassing van BIM past in de keuze van de Rgd om zich volledig te richten op professioneel publiek opdrachtgeverschap. 
In de tweede plaats wil de Rgd met deze ontwikkeling bijdragen aan het terugdringen van faalkosten in realisatie, beheer en gebruik van gebouwen in het algemeen.

Voorgeschreven

Om in de toekomst duurzaam over zo’n informatiebasis te beschikken, schrijft de Rgd aan huisvesting- en onderhoudsleveranciers een BIM- norm voor: de leverancier dient permanent actuele bouwwerkinformatieproducten ter beschikking te stellen, zoals gebouwmodellen en tekeningen, waarin door de norm gespecificeerde informatie aanwezig. De BIM norm wordt de komende periode voorgeschreven in enkele lopende en alle toekomstige DBFMO aanbestedingen. Toepassing van de norm in andere contract- en aanbestedingsvormen is in voorbereiding – nieuws hieromtrent wordt op deze website gepubliceerd.